Kế Toán Công Nợ Phải Trả - GGX

Mô tả công việc
  • Thu thập, kiểm tra và xử lý chứng từ thanh toán đảm bảo chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động của công ty và theo đúng qui định hiện hành.
  • Đối chiếu, kiểm tra các nguồn thông tin liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp; công nợ phải trả/ phải thu tài xế đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh chính xác, kịp thời vào phần mềm kế toán/ file excel.
  • Định khoản tài khoản đối ứng công nợ phải trả, và các định khoản liên quan theo đúng quy định hiện hành.
  • Liên hệ, giao dịch chứng từ với ngân hàng.
  • Và các công việc kế toán khác theo sự phân công của Kế toán Trưởng
Yêu cầu ứng viên
  • Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Tỉ mỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
  • Khả năng phân tích, giải trình số liệu kế toán
  • Có khả năng làm việc độc lập