Nhân viên giải chi - Temp 6 tháng

Mô tả công việc:
  • Chăm sóc giải đáp thắc mắc cho khách hàng một cách đầy đủ, kịp thời
  • Cập nhật thông tin chi phí cho từng chuyến hàng trên eTMS theo chứng từ thanh toán đúng date line, lưu trữ thông tin eTMS
  • Giải chi tài xế: kiểm tra đối chiếu hồ sơ với hệ thống eTMS, làm đề nghị thanh toán cho tài xế theo bộ hồ sơ hàng ngày
  • Xuất hệ thống, gửi file lương cho nhận sự đúng kỳ và cung cấp bảng lương chuyến cho tài xế (lương tuyến đường ngắn)
  • Thực hiện các công việc quản lý giao

Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng những ngành có liên quan
  • Kiến thức về Logistics/ Giao nhận hàng hóa bằng container là một lợi thế  
  • Có Kỹ năng tốt về Excel/Word /PowerPoint MS Office) 
  • Sẵn sàng làm thêm giờ (ngoài giờ hành chính, cuối tuần, ngày nghỉ) để hoàn thành nhiệm vụ được giao 
Địa điểm làm việc: Trung tâm Vận Tải Đường Bộ - ITL, Bình Dương