CÁC LOẠI VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN ĐƯỢC ÁP DỤNG CỦA ITL

Vận đơn đường biển (B/L - Bill Of Lading) là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người chuyển hàng lập, ký và cấp cho người gửi hàng, thể hiện việc người chuyển hàng xác nhận đã nhận một số hàng nhất định để vận chuyển bằng đường biển và cam kết giao số hàng đó cho người nhận hàng (Hoặc có quyền nhận hàng) tại cảng đích với chất lượng, số lượng như biên nhận.
 
Đây là chứng từ rất quan trọng về nghiệp vụ giữa người gửi hàng với người chuyển hàng và giữa người gửi hàng với người nhận hàng. Nó như là bằng chứng về giao dịch hàng hóa có hợp đồng chuyên chở.

Vận đơn đường biển là một chứng từ rất quan trọng về nghiệp vụ trong vận chuyển đường biển
 
Bên cạnh đó, vận đơn đường biển cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, để đáp ứng cho từng mục đích vận chuyển hàng hóa khác nhau. Có thể phân thành các loại vận đơn sau:
 
Căn cứ vào tình trạng bốc dỡ hàng hóa:
 
Vận đơn đã bốc hàng lên tàu: là chứng từ xác nhận hàng đã được bốc qua lan can tàu, thể hiện người gửi hàng đã giao hàng theo đúng hợp đồng đã ký với người nhận hàng. Vận đơn này thường được ghi chú bằng chữ shipped on board, on board, shipped hoặc Laden On Board.
 
Vận đơn nhận hàng để chở: Là chứng từ xác nhận người chuyển hàng đã nhận hàng để chuyển đi và cam kết sẽ bốc hàng lên tàu tại cảng theo đúng quy định trong vận đơn.

Căn cứ vào phê chú trên vận đơn:
 
Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L): là vận đơn không có ghi chú xấu rõ ràng về hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa.
 
Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L hay Dirty B/L): là vận đơn có những phê chú xấu rõ ràng (bao bì không đáp ứng cho vận tải biển, một số thùng bị vỡ, hàng bị ướt, hàng có mùi hôi, ký mã hiệu không rõ ràng...). Cần lưu ý rằng những phê chú xấu không rõ ràng về sự khiếm khuyết của hàng hóa không khiến B/L trở nên không hoàn hảo (ví dụ như những phê chú: bao bì "có thể" không đáp ứng được vận tải đường biển, bao bì dùng lại, thùng được đóng đinh lại, hàng hóa "hình như" bị ẩm, hàng hóa "có vẻ" cồng kềnh, v.v.).
 
Căn cứ vào tính sở hữu:
 
Vận đơn đích danh (Straight B/L): là vận đơn mà trên đó ghi rõ tên, địa chỉ người nhận hàng, và bên chuyển hàng chỉ giao hàng cho người có tên trên vận đơn.
 
Vận đơn theo lệnh (To order B/L): là vận đơn được ký hậu ở mặt sau, có thể được chia thành ba loại là To order of a named person (The lệnh của một người đích danh nào đó), To order of a issuing bank (Theo lệnh của ngân hàng phát hành) hoặc To order of shipper (Theo lệnh của người gửi hàng)
 
Vận đơn vô danh (To bearer B/L): là vận đơn không ghi tên người nhận hàng, do đó bất cứ ai cầm vận đơn này đều trở thành chủ sở hữu của vận đơn và hàng hóa ghi trên vận đơn.
 
Căn cứ vào tính pháp lý của vận đơn:
 
Vận đơn gốc (Original B/L): là vận đơn được ký bằng tay, có thể có hoặc không có dấu "Original" và có thể giao dịch, chuyển nhượng được.
 
Vận đơn bản sao (Copy B/L): là vận đơn bản phụ của vận đơn gốc, không có chữ ký tay, thường có dấu "Copy" và không giao dịch chuyển nhượng được (non-negotiable).
 
Căn cứ vào hành trình chuyên chở:
 
Vận đơn đi thẳng (Direct B/L): là vận đơn được cấp trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển thẳng từ cảng bốc hàng tới cảng dỡ hàng mà không phải qua bất cứ một lần chuyển tải nào.
 
Vận đơn đa phương thức (Multimodal B/L, Intermodal B/L hay Combined B/L): là vận đơn phát hành cho việc chuyên chở hàng hoá theo phương thức "door to door", theo đó hàng hóa được vận chuyển bằng nhiều tàu hoặc bằng nhiều phương thức vận tải khác nhau (máy bay, tàu biển, đường sắt, đường bộ, đường sông).
 
Vận đơn đa phương thức sử dụng khi hàng hóa phải vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau
 
Tại ITL, chúng tôi có khả năng hỗ trợ và đáp ứng hầu hết các loại vận đơn đường biển trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, ITL cung cấp các giải pháp vận chuyển đa phương thức cho khách hàng, nhằm đảm bảo sự cân bằng tốt nhất về chi phí, độ tin cậy và thời gian vận chuyển. Với triết lí khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh, chúng tôi cam kết mang lại giá trị cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, giảm thiểu chi phí vận chuyển cũng như hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.
-Theo ITL-